O katedře

close-up-data-dictionary-159581

Katedra anglického jazyka a literatury je pracovištěm specializovaným na široké spektrum anglofonních studií s bohatou nabídkou studijních oborů.

Katedra anglického jazyka a literatury (KAJL) zajišťuje výuku anglistiky v celé řadě oborů prezenčního studia a v rámci celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků:

bakalářské obory
Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (od AR 2020/21)

magisterský obor
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - anglický jazyk a literatura

navazující magisterský obor
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - anglický jazyk a literatura

celoživotní vzdělávání

Anglický jazyk pro 1. stupeň základních škol
Anglický jazyk pro 2. stupeň základních škol (způsobilost k výuce dalšího předmětu)
Anglický jazyk pro 2. stupeň základních škol (způsobilost k výuce na jiném stupni školy)
Anglický jazyk pro střední školy (způsobilost k výuce dalšího předmětu)
Anglický jazyk pro střední školy (způsobilost k výuce na jiném druhu školy)

Výuku na katedře zajišťuje kvalitní tým akademických pracovníků specializovaných na nejrůznější obory lingvistického, literárního a didaktického bádání. Studentům je k dispozici příruční knihovna západní filologie s nabídkou odborné literatury v anglickém jazyce. Výuka probíhá v učebnách vybavených moderní multimediální technikou.

KAJL pořádá mezinárodní konferenci Hradec Králové Anglophone Conference a vydává odborný recenzovaný časopis Hradec Králové Journal of Anglophone Studies.

Katedra anglického jazyka a literatury, ve spolupráci s Kruhem moderních filologů, pravidelně pořádá přednášky významných osobností a v současné době je také sídlem regionálního centra Asociace učitelů angličtiny České republiky.

Kromě univerzit zapojených v programu Erasmus+ KAJL úzce spolupracuje s partnerskými pracovišti v Eastern Michigan University (USA), University of Findlay (USA) a University of Winchester (UK) a její studenti mají možnost studijních výjezdů na tato pracoviště.

Dokumenty "Dokumenty"

Typ Název     Datum     Velikost    
knihovna-kajl 5. 6. 2019
Otevírací doba knihovny KAJL 20. 9. 2019 12,76 kB
Ve výpisu existují soubory
s omezeným přístupem

Nabídka sekce: Katedra anglického jazyka a literatury