O katedře

Velkou pozornost katedra věnuje i odborné činnosti studentů. Hudební katedra pořádá pravidelné studentské koncerty, nabízí studentům možnost aktivní činnosti v pěveckém sboru a komorním smyčcovém orchestru. Při katedře pracuje aktivně i pobočka Hudební mládeže České republiky.

Pedagogové katedry úzce spolupracují s ostatními hudebně výchovnými katedrami v republice. K intenzivním aktivitám se řadí spolupráce s domácími institucemi v oblasti popularizace vědy, jako jsou Český rozhlas – Vltava, časopis Hudební rozhledy atp.

Na mezinárodní úrovni rozvíjí Hudební katedra pedagogickou spolupráci s vysokými školami v Polsku a ve Spojených státech. K význačným mezinárodním vědeckým projektům patří zapojení do mezinárodního týmu (prof. A. Badley – Austrálie, prof. P. Bryan – USA, dr. M. Freemanová – AV ČR, dr. St. Bohadlo – PdF UHK aj.) pro přípravu tematického katalogu děl Jana Křitele Vaňhala pod patronací švýcarské společnosti Johann Baptist Wanhal Society.

Hudební katedra se člení na oddělení hudební výchovy pro mateřské školy a 1. stupeň ZŠ, oddělení hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ a střední školy, oddělení chrámové hudby, sbormistrovství a sólové interpretace, kabinet barokních studií.