O nás

Fakultní pracoviště pro rozvoj a podporu vědecko-výzkumné, umělecké a tvůrčí činnosti akademických pracovníků a studentů

Hlavní cíle pracoviště:

  • Rozvíjet vědecko-výzkumnou činnost Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové
  • Podpořit výzkum jednotlivých pracovišť fakulty a připravenost akademických pracovníků v oblasti tvorby výzkumných projektů, publikační činnosti a dalších tvůrčích aktivit
  • Přinášet konkretizované postupy kvalitativní a kvantitativní metodologie, využitelné ve vědeckých zadáních
  • Organizovat odborné akce (konference, semináře, workshopy, … ) s uznávanými odborníky
  • Setkávání s členy akademické obce UHK, kteří dokončili etapu vědeckého růstu (doktorské řízení, habilitaci, úspěšný projekt atd.) a jejichž práce může být přínosná pro ostatní akademiky
  • Poskytovat celistvou podporu doktorandům PdF UHK
  • Připravovat publikační činnost směřující k růstu vědecké, umělecké a tvůrčí činnosti fakulty
  • Spolupracovat s dalšími výzkumnými centry, tuzemskými i zahraničními univerzitami

Nabídka sekce: Centrum pedagogického výzkumu