PdF Tiskové zprávy, Věda a výzkum, Zaměstnanci 5. 3. 2019

Pedagogická fakulta má nového docenta

Jan Hojda z Katedry kulturních a náboženských studií úspěšně dokončil habilitační řízení.

Doc. Mgr. Jan Hojda, Th.D. z Katedry kulturních a náboženských studií obhájil svou habilitační práci a byl rektorem Univerzity Palackého v Olomouci jmenován docentem. Na Pedagogické fakultě UHK působí od roku 2003.

Podrobný profesní životopis a přehled publikační činnosti

Věnuje se především teologicko-antropologické a filozoficko-antropologické interpretaci literatury a filmu. Se svou rodinou žije v Hořiněvsi ve východních Čechách, je římsko-katolickým jáhnem. Ve volném čase rád pasivně odpočívá, věnuje se zahradě (taktéž především pasivně) a aktivně diskutuje na rozmanitá témata. S dýmkou a sklenicí vína též často vzpomíná na svá horolezecká léta.
 
Petra Kubařová,
Děkanát Pedagogické fakulty UHK