PdF Zahraničí 13. 5. 2019

Návštěva z ostrovního království

Autor: Petra Nosková, PdF UHK

Ve dnech 29. 4. - 3. 5. 2019 navštívila Pedagogickou fakultu čtyřčlenná delegace hostů z Velké Británie.

 Hosty byly akademické pracovnice Rebecca Lodge a Tasnim Curtis a studentky Amy Carolan a Millie Bateman z University of Winchester, naší partnerské univerzity. Delegace uspořádala zajímavou přednášku o britském vysokoškolském systému, o možnostech studia, o praxi ve Velké Británii.


Dále navštívila několik fakultních základních škol v Hradci Králové, setkala se členy Katedry anglického jazyka a literatury a také se studenty Pedagogické fakulty,  kteří měli zájem o výměnný pobyt ve Velké Británii. 
Také naše studentka, která se právě vrátila z pobytu Erasmus+ ve Winchesteru, sdílela své postřehy a zkušenosti.Vedle toho měli zahraniční hosté možnost poznat kulturní krásy našeho města. Jejich návštěva navázala na předchozí setkání, jak na půdě Univerzity Hradec Králové, tak na University of Winchester.

Pravidelné návštěvy posilují vzájemné vztahy a rozšiřují možnosti spolupráce mezi oběma institucemi. Jejich pobyt byl příjemným osvěžením pro obě strany a věříme, že nebyl zdaleka poslední. Ráda bych za Referát internacionalizace poděkovala týmu Katedry anglického jazyka a literatury za bezchybnou organizaci návštěvy a doprovod zahraniční delegace.

 

 

 

Petra Nosková
Referát internacionalizace