Zpět

Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.

Pracoviště: FIM - Katedra managementu
Odborný asistent
E-mail:
Telefon: 493332373
Budova: J
Místnost: 94280 4. podlaží

Konzultační hodiny

Út: 10:45-12:20 ( )

Na konzultace se, prosím, hlaste předem e-mailem: gabriela.slaninova@uhk.cz

Publikace na UHK

SLANINOVÁ, Gabriela, KUČEROVÁ, Zuzana. Anger and Comapssion in Coping with Genetically Transmitted Trauma in PBSP. In: International conference on Education and educational psychology (ICEEPSY 2017). London: Future science, 2017, s. 413-420.

SLANINOVÁ, Gabriela, KUČEROVÁ, Zuzana. TRANGENERATIONAL TRAUMA - CONTEXT AND REFLECTION OF CHANGES IN SCENIC SYMBOLIC WORK. In: International conference on Education and educational psychology (ICEEPSY 2017). London: Future science, 2017, s. 464-471.

SLANINOVÁ, Gabriela, VOKÁLOVÁ, Lucie. Education in Counselling and in Psychotherapy with an Accent to Scenic Symbolic Work. In: SHS Web of Conferences. Paris: EDP sciences, 2016, s. 16-22.

SLANINOVÁ, Gabriela, VOKÁLOVÁ, Lucie. Education of counsellors and therapists for the work with the topic of holes in roles. In: International congress on education (ERPA 2015). Paris: EDP sciences, 2016, s. 9-15.

SLANINOVÁ, Gabriela. Využití elementů, principů a technik Pesso Boyden psychomotorické terapie jako sebezkušenosti v rámci osobnostního a sociálního rozvoje budoucích sociálních pedagogů na Univerzitě v Hradci Králové. In: Osobnostní růst v podmínkách přípravy sociálních pedagogů na pedagogických fakultách v Ostravě a Hradci Králové. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016, s. 64-76. ISBN 978-80-7464-895-3.

BÁRTOVÁ, Petra, BRANDEJSKÁ, Eva, SLANINOVÁ, Gabriela, STAŠOVÁ, Leona. Idols and role models of contemporary young generation in the czech republic and their impact on education. In: International conference of education, research and innovation (ICERI 2015). Valencia: IATED, 2015, s. 3577-3583. ISBN 978-84-608-2657-6.

STAŠOVÁ, Leona, SLANINOVÁ, Gabriela, JUNOVÁ, Iva. Nová generace : vybrané aspekty socializace a výchovy současných dětí a mládeže v kontextu medializované společnosti. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. 212 s. ISBN 978-80-7435-567-7.

SLANINOVÁ, Gabriela, ŠTAINEROVÁ, Martina. The self-concept of students – formation and its changes. In: Procedia - social and behavioral sciences. Amsterdam: Elsevier, 2015, s. 257-262.

SLANINOVÁ, Gabriela, ŠTAINEROVÁ, Martina. Trauma as a Component of the Self-Concept of Undergraduates. In: Procedia - social and behavioral sciences. Amsterdam: Elsevier, 2015, s. 465-471.

SLANINOVÁ, Gabriela, PIDIMOVÁ, Petra. Pesso Boyden System Psychomotor as a method of work with battered victims. In: Procedia - social and behavioral sciences. Amsterdam: Elsevier, 2014, s. 387-394.

SLANINOVÁ, Gabriela, PIDIMOVÁ, Petra. The Formation of Self-concept and its Changes in the Context of Pesso Boyden System Psychomotor. In: Procedia - social and behavioral sciences. Amsterdam: Elsevier, 2014, s. 461-465.

SLANINOVÁ Gabriela. Subjektivní předpoklady motivace adolescentů k agresivnímu chování ve virtuálním prostředí. Media4u magazine. 2012, 9(1), s. 96-100. ISSN 1214-9187.

SLANINOVÁ, Gabriela, HAVIGEROVÁ, Jana Marie. Cyberbullying in Adolescence. In: A child in school setting. Toruń: A. Marszałek, 2011, s. 278-296. ISBN 978-83-7611-906-9.

JUKLOVÁ, K. - SLANINOVÁ, G. - HANUŠOVÁ, A.: Pomoci uspět na vysoké škole. Hradec Králové 2011.

SLANINOVÁ Gabriela, HAVIGER Jiří, NOVOTNÁ Lucie, SOCHOROVÁ Petra, VACKOVÁ Michaela. Relationship between cyberbullying and readiness for aggressive behavior in middle adolescence. Procedia - social and behavioral sciences. 2011, 29(2011), s. 567-573. ISSN 1877-0428.

STAŠOVÁ, Leona, SLANINOVÁ, Gabriela, ŽUMÁROVÁ, Monika. Internet Social Networks in the Contemporary Adolescents Lives. In: Applied computer science : international conference. Athens: World scientific and engineering academy and society, 2010, s. 279-284. ISBN 978-960-474-225-7.

SLANINOVÁ Gabriela. Kyberšikana v období adolescence. Media4u magazine. 2010, 7(3), s. 108-116. ISSN 1214-9187.

SLANINOVÁ Gabriela, STAŠOVÁ Leona. Mediální vzory současných žáků a studentů. Media4u magazine. 2010, 7(3), s. 72-82. ISSN 1214-9187.

SLANINOVÁ, G. - TŘÍSKALOVÁ, L. - TALIÁNOVÁ, M.: Zážitková pedagogika jako nástroj osobnostní a sociální výchovy ve škole. Brno 2009.

SLANINOVÁ, Gabriela. Kultura. In: Metakognice a autoregulace - jedna z možností rozvoje učební kompetence žáků. Praha: Univerzita Karlova. Filozofická fakulta, 2008, s. 119 - 123. ISBN N.