Ukončené projekty

Rozvoj a podpora multidisciplinárního vědecko-výzkumného týmu pro studium současné rodiny na UHK

(RODINA-UHK - CZ.1.7/2.3.00/20.0209)

Cílem projektu je rozšíření, rozvoj a podpora multidisciplinárního vědecko výzkumného týmu na UHK, který je zaměřen především na studium současné rodiny. Tento rozvoj bude podpořen přizváním zahraničního excelentního vědce, který má velké zkušenosti s mezinárodní spoluprací v oblasti výzkumu a vývoje (dále VaV), řízením týmů a publikační činností v zahraničí. Další podpora bude spočívat v navázání a prohloubení spolupráce se zahraničními i tuzemskými pracovišti v oblasti VaV. Součástí projektu budou jako dílčí aktivity též vzdělávání vědeckého týmu v problematice, která se přímo dotýká rozvoje specifických znalostí a dovedností členů vědeckého týmu v oblasti VaV. K podpoře vědecké činnosti a navázání mezinárodní a tuzemské spolupráce v oblasti VaV budou též sloužit stáže vědeckých pracovníků a studentů magisterského studia (kteří se podílejí na vědecké činnosti) UHK na spolupracujících pracovištích a nákup potřebného vybavení nutného k rozšíření a zintenzivnění vědecké činnosti.

Cílem projektu je rozšíření, rozvoj a podpora multidisciplinárního vědeckovýzkumného týmu na UHK, který je zaměřen především na studium současné rodiny. Primárně je projekt zaměřen na zvýšení dovedností a znalostí výzkumného týmu (rozšířeného o další členy) v oblasti vědeckovýzkumných kompetencí (výzkumné metody, jazykové znalosti, specializovaná školení, projektové řízení a projektové příležitosti). Tímto bude mimo jiné podpořen rozvoj mezinárodní vědeckovýzkumné spolupráce, který dále povede ke zvýšení kvality týmu v oblasti VaV a jeho excelenci v regionálním i evropském měřítku.