O ústavu

Ústav sociální práce je od akademického roku 2017/2018 součástí Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. 

Ústav sociální práce v současné době nabízí následující studijní obory:

 • tříleté bakalářské studijní obory:
  • Sociální práce - prezenční i kombinovaná forma
  • Sociální práce ve veřejné správě - kombinovaná forma
  • Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností - kombinovaná forma
 • navazující dvouleté magisterské studijní obory:
  • Sociální práce - prezenční i kombinovaná forma
  • Social Work - prezenční forma (placené studium v anglickém jazyce)