Archivnictví (NMgr.)

Jednooborové studium. Realizuje se ve dvou modulech – A/ modul Archivnictví a pomocné vědy historickéB/ modul Moderní systémy v archivnictví

Modul A/ - Absolventi tohoto modulu magisterského studia získají hluboké znalosti z pomocných věd historických a v problematice klasického archivnictví, dějin správy a příslušné legislativy. 

Modul B/- Absolventi tohoto modulu magisterského studia jako specialisté na problematiku spisové služby a moderních technologií v archivnictví nacházejí neomezené uplatnění v oblasti státní správy a samosprávy, ve všech typech kulturních i vzdělávacích institucí, v příspěvkových organizacích, v úřadech i ve státních a soukromých firmách. Po takto orientovaných pracovnících je stálá poptávka.

Přijímací řízení

Uchazeči o studium jsou přijímáni na základě výsledků ústní přijímací zkoušky. Modul A/ Přijímací zkouška bude probíhat ústní formou pohovoru. Budou hodnoceny předpoklady pro studium zvoleného modulu, zájem o obor archivnictví a pomocné vědy historické, včetně orientace v oborové legislativě, ve spisové službě a základní odborné literatuře. Modul B/ Přijímací zkouška bude probíhat ústní formou pohovoru. Budou hodnoceny předpoklady pro studium zvoleného modulu, zájem o obor archivnictví a moderní systémy v archivnictví, včetně orientace v oborové legislativě, ve spisové službě a základní odborné literatuře.