Počítačová podpora v archivnictví (Bc.)

SZZk se skládá ze dvou okruhů: 

1. Základy archivnictví a PVH 
Okruhy stáhnete zde.

2. Aplikovaná informatika
Okruhy stáhnete zde