Archivnictví (NMgr.)

Jednooborové studium. Realizuje se ve dvou modulech – A/ modul Archivnictví a pomocné vědy historické, B/ modul Moderní systémy v archivnictví

Modul A/ - Absolventi tohoto modulu magisterského studia získají hluboké znalosti z pomocných věd historických a v problematice klasického archivnictví, dějin správy a příslušné legislativy. 

Modul B/- Absolventi tohoto modulu magisterského studia jako specialisté na problematiku spisové služby a moderních technologií v archivnictví nacházejí neomezené uplatnění v oblasti státní správy a samosprávy, ve všech typech kulturních i vzdělávacích institucí, v příspěvkových organizacích, v úřadech i ve státních a soukromých firmách. Po takto orientovaných pracovnících je stálá poptávka.

 

Okruhy k SZZK  pro modul A:

1) Archivnictví a pomocné vědy historické
Stáhnout zde.

2) Dějiny správy do pol. 19. stol. 
Stáhnout zde

 

Okruhy k SZZK  pro modul B:

1) Archivnictví a moderní systémy v archivnictví
Stáhnout zde.

2) Dějiny správy od pol. 19. století
Stáhnout zde.