Nástěnka

Vážení studenti,

 

V průběhu letních prázdnin Vám doporučuji si předem sjednat schůzku jak s vyučujícími, tak na sekretariátu, z důvodu čerpání dovolených.

 

Dlouhodobější nepřítomnost na sekretariátu: 29. 7. – 9. 8. 2019

 

K. Dlesková 08. 07. 2019

_____________________________________________________________________________________________________________

Promoce červen 2019

Termíny a rozpis promocí - 27. června:

https://www.uhk.cz/cs/filozoficka-fakulta/ff-1/aktualne/promoce-cerven-2019?fbclid=IwAR0ZFBsYC3DmCZF_YoeYfyuxuInPksHKk_DgdFcDU3KEN87i8Tqhs_oUiNw

K. Dlesková 24.06.2019

____________________________________________________________________________________________

Deadline pro odevzdávání závěrečných prací (bakalářských i diplomových) je stanoven na 21.6.2019

 

Připomínám postup k odevzdání závěrečných prací:

Nejprve je nutné práci nahrát do systému eVŠKP ( https://ris.uhk.cz/eVSKP/Default.aspx ) a vložit do ní zadání práce (před prohlášení) vygenerované z tohoto systému. Toto zadání bude součástí i 2 tištěných exemplářů. Jeho vzor naleznete v příloze. Nevkládejte prosím místo zadání tzv. "Podklad pro zadání bakalářské/diplomové práce studenta."

Nezapomínejte zadat český a příp. anglický abstrakt a klíčová slova v češtině  (příp. v angličtině).

2 tištěné exempláře Vaší závěrečné práce v knižní vazbě (nebo 1 v knižní a 1 v kroužkové vazbě) zasílejte poštou nebo doručte osobně na sekretariát katedry do daného termínu. 

Další informace a formuláře k přihlášení se k obhajobám a ústním státním závěrečným zkouškám naleznete na stránkách studijního oddělení FF UHK: 

https://www.uhk.cz/cs/filozoficka-fakulta/studium/statni-zaverecne-zkousky-a-kvalifikacni-prace

Informace k formální úpravě  závěrečných prací naleznete ve Výnosu děkanky FF UHK č. 17/2018 Organizace statnich zaverecnych zkousek a pravidla pro vypracovani zaverecne prace na FF UHK.

Vytištěné práce budu vybírat buď v pátek dopoledne po emailové domluvě nebo v PONDĚLÍ a ÚTERÝ 24.-25.6.2019.

aktualizace 17.6.2019 K. Dlesková

____________________________________________________________________________________________________________

výsledky testu PMEV

Dobrý den,

 

v příloze prosím nalezněte výsledky testu z minulého týdne,

 

s pozdravem

 

SM

konzultační hodiny během zkouškového období

Milé studentky a studenti,

v příštím týdnu, konkrétně 7.5., jsem nucena z důvodu pracovní cesty zrušit své konzultační hodiny. Během zkouškového období poté budou konzultační hodiny realizovány po dohodě emailem. V případě potřeby mě neváhejte kontaktovat.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem,

Barbora Vališková