Nástěnka

_______________________________________________________________________________________________________________

Úvodní setkání se studenty politologie

v prvním týdnu výuky proběhne úvodní setkání studentek a studentů všech ročníků. Úvodní setkání slouží k seznámení studentů  se základními pravidly studia na Katedře politologie a také s možnostmi, které jim toto studium skýtá. Účast na setkání je povinná.

Setkání proběhne:

1. ročník Bc - 23. 9. 2019      9:55   B13 (KP/UMVZ) 

2. ročník Bc - 23. 9. 2019     11:35   B16 (KP/DMEVY)

3. ročník Bc - 23. 9. 2019     12:50  B13 (před hodinou KP/EKONO)

1. ročník NM - 23. 9. 2019    13:15   B2 (KP/NSJ1 a CJP/NFJ1) 

2. ročník NM - 26. 9. 2019   9:05   B1 (KP/PREK)

 

 _______________________________________________________________________________________________________________

NABÍDKA: Brazilské velvyslanectví v Praze - výběrové řízení

 

Vážená paní, vážený pane,

 opět si Vás dovoluji oslovit s nabídkou volného místa v administrativním sektoru Brazilského velvyslanectví v Praze. Prosím Vás o sdílení informací o výběrovém řízení se studenty Portugalské a španělské filologie, Portugalistiky, Lusobrazilských studií, Románských jazyků, Iberoamerických studií, Latinskoamerických studií a dalších příbuzných oborů.

 

Výběrové řízení>

http://praga.itamaraty.gov.br/cs/vybrrova_rizeni.xml

 

Velice Vám děkuji a s pozdravem

 

Barbora Soukupová

 Embaixada do Brasil em Praga| Velvyslanectví Brazílie v Praze| Embassy of Brazil in Prague

Panská 5 - 110 00 Praha 1

Tel.: +420 224 490 101

 _______________________________________________________________________________________________________________

Program obhajob a SZZ v navazujících magisterských oborech

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

Program obhajob a SZZ v bakalářském oboru Politologie

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

Vážení studenti,

 

V průběhu letních prázdnin Vám doporučuji si předem sjednat schůzku jak s vyučujícími, tak na sekretariátu, z důvodu čerpání dovolených.

 

Dlouhodobější nepřítomnost na sekretariátu: 29. 7. – 9. 8. 2019

 

K. Dlesková 08. 07. 2019

_____________________________________________________________________________________________________________

Promoce červen 2019

Termíny a rozpis promocí - 27. června:

https://www.uhk.cz/cs/filozoficka-fakulta/ff-1/aktualne/promoce-cerven-2019?fbclid=IwAR0ZFBsYC3DmCZF_YoeYfyuxuInPksHKk_DgdFcDU3KEN87i8Tqhs_oUiNw

K. Dlesková 24.06.2019

____________________________________________________________________________________________

Deadline pro odevzdávání závěrečných prací (bakalářských i diplomových) je stanoven na 21.6.2019

 

Připomínám postup k odevzdání závěrečných prací:

Nejprve je nutné práci nahrát do systému eVŠKP ( https://ris.uhk.cz/eVSKP/Default.aspx ) a vložit do ní zadání práce (před prohlášení) vygenerované z tohoto systému. Toto zadání bude součástí i 2 tištěných exemplářů. Jeho vzor naleznete v příloze. Nevkládejte prosím místo zadání tzv. "Podklad pro zadání bakalářské/diplomové práce studenta."

Nezapomínejte zadat český a příp. anglický abstrakt a klíčová slova v češtině  (příp. v angličtině).

2 tištěné exempláře Vaší závěrečné práce v knižní vazbě (nebo 1 v knižní a 1 v kroužkové vazbě) zasílejte poštou nebo doručte osobně na sekretariát katedry do daného termínu. 

Další informace a formuláře k přihlášení se k obhajobám a ústním státním závěrečným zkouškám naleznete na stránkách studijního oddělení FF UHK: 

https://www.uhk.cz/cs/filozoficka-fakulta/studium/statni-zaverecne-zkousky-a-kvalifikacni-prace

Informace k formální úpravě  závěrečných prací naleznete ve Výnosu děkanky FF UHK č. 17/2018 Organizace statnich zaverecnych zkousek a pravidla pro vypracovani zaverecne prace na FF UHK.

Vytištěné práce budu vybírat buď v pátek dopoledne po emailové domluvě nebo v PONDĚLÍ a ÚTERÝ 24.-25.6.2019.

aktualizace 17.6.2019 K. Dlesková

____________________________________________________________________________________________________________

výsledky testu PMEV

Dobrý den,

 

v příloze prosím nalezněte výsledky testu z minulého týdne,

 

s pozdravem

 

SM

konzultační hodiny během zkouškového období

Milé studentky a studenti,

v příštím týdnu, konkrétně 7.5., jsem nucena z důvodu pracovní cesty zrušit své konzultační hodiny. Během zkouškového období poté budou konzultační hodiny realizovány po dohodě emailem. V případě potřeby mě neváhejte kontaktovat.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem,

Barbora Vališková