Bakalářské studium

POSTUP PŘI PŘIHLÁŠENÍ SE K ZÁVĚREČNÉ PRÁCI

První možnost: návrh vlastního tématu

1) Navrhněte si sami téma své kvalifikační práce – rozmyslete si její cíl, metody a zjistěte stav dosavadního zpracování v odborné literatuře.

2) Nejpozději ve třetím březnovém týdnu kontaktujte vyučujícího, který by byl vhodným vedoucím práce vzhledem k jejímu tématu.

3) Poté, co se dohodnete s vedoucím práce na podobě jejího zadání, si ve STAGu v sekci Moje studium vyplňte údaje ke své závěrečné práci v záložce Kvalifikační práce.Nezbytnými údaji jsou: 

  • akademický rok; 
  • téma; 
  • název anglicky; 
  • vedoucí práce; 
  • zásady pro vypracování (tj. zadání, o čem má práce pojednávat, jaký je cíl, jak má postupovat, jaké metody bude využívat apod., a to v rozsahu cca 10–20 řádků); 
  • seznam doporučené literatury dle citační normy KPOL.  

4) Vyplněné zadání ze systému vytiskněte, podepište a zajistěte podpis vedoucího práce, a to nejpozději ve třetím dubnovém týdnuNásledně odevzdejte zadání na sekretariát KPOL, kde jej vedoucí katedry schválí, popřípadě vrátí k doplnění či přepracování. Po schválení zadání vedoucím katedry je téma oficiálně přiřazeno studentovi a ten může začít se sepisováním své kvalifikační práce.

 

Druhá možnost: výběr z nabídky

Alternativní možností je vybrat si jedno z témat, které nabízejí vyučující. Zde naleznete seznam vyučujících a jejich odborné působnosti včetně navrhovaných okruhů/ témat závěrečných prací.

 

Termíny jsou při výběru z nabízených témat stejné jako při navržení vlastního tématu, tj. jako v bodě 2) a 4). Tudíž nejpozději ve třetím březnovém týdnu kontaktujete daného vyučujícího a prokonzultuje s ním téma, cíl a metody práce. Pokud se shodnete na jejím zpracování, nejpozději ve třetím dubnovém týdnuvytisknete zadání, podepíšete jej a po podpisu vedoucího práce odevzdáte na sekretariát.

Počítejte však s tím, že nabídka takto nabízených témat bude značně omezená až nulová, jelikož na KPOL tradičně dáváme přednost postupu, kdy si student zvolí téma sám na základě svých tematických a areálových preferencí.  

 

Na koho se obrátit s dotazem? 

S jakýmikoliv dotazy ohledně administrace přihlášení se ke kvalifikační práci se obracejte na sekretářku KPOL Kláru Dleskovou (klara.dleskova@uhk.cz)

 

 

POKYNY K ODEVZDÁVÁNÍ PRACÍ

Závěrečné práce odevzdávejte nejpozději do určeného termínu (viz Harmonogram termínů POLITOLOGIE - odkaz ke stažení dole) na sekretariát katedry POLITOLOGIE nebo zašlete poštou. Ideálně si domluvte přesný termín osobního odevzdání se sekretářkou KPOL (klara.dleskova@uhk.cz).

 

 

Závěrečnou práci můžete odevzdat až po nahrání do systému eVSKP!

Nejprve je nutné práci nahrát do systému eVŠKP https://ris.uhk.cz/eVSKP/Default.aspx a vložit do ní zadání práce (před prohlášení) vygenerované z tohoto systému. Toto zadání bude součástí i 2 tištěných exemplářů.

Přesné znění úpravy závěrečné práce najdete ve Výnosu děkanky FF UHK č. 17/2018 Organizace SZZ a pravidla pro vypracování závěrečné práce na FF UHK(ke stažení dole).

 

V případě dalších dotazů kontaktujte sekretářku KPOL klara.dleskova@uhk.cz