FF Aktuálně, Konference a přednášky 30. 5. 2019

Konference "Machiavelli and Contemporary Politics"

Datum konání: 15. 11. 2019

Institut politologických studií FSV UK pořádá v listopadu v Praze mezinárodní konferenci Machiavelli and

Contemporary Politics. Přihlášky a abstrakty příspěvků je možné zasílat do 15.7.2019

Více informací naleznete na https://drive.google.com/file/d/0B7WwJGnTU-B_OEY5dG1rdm1DV1I3ak95RVloNm5DSHc5SXI0/view


Nabídka sekce: Katedra politologie