Filozofie (NMgr.)

Informace ke státním závěrečným zkouškám a magisterským pracím.

 Podmínky a průběh státní závěrečné zkoušky

Student, který splní podmínky uzavření studia, podá na studijní oddělení FF žádost o uzavření studia a přihlášku ke státním závěrečným zkouškám.

Magisterská státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí: 

1. Příprava a výklad témat   

V první části zkoušky má student prokázat schopnost samostatně zpracovat a systematicky a kriticky vyložit tematické okruhy náležící do následujících pěti oblastí:

 • Filozofie společenských věd
 • Filozofie jazyka
 • Filozofie přírodních věd
 • Filozofie mysli
 • Politická filozofie

Student si samostatně připraví celkem 30 okruhů — ke každé oblasti 6 okruhů — které jsou podrobněji specifikovány v části II. 

Student si okruhy připraví za pomoci odborné literatury uvedené v části II. 

 • Komise SZZK zvolí dva okruhy (z  různých oblastí), které student vyloží a svůj výklad obhájí před komisí. 
 • U každé oblasti jsou uvedeny 2 klasické tituly jako povinné čtení — celkem tedy 10 titulů —, které by měl student dokázat shrnout a jejichž hlavní teze by měl v stručné formě umět vysvětlit. 

Tato část zkoušky trvá celkem 30 minut. 

2. Interpretace filozofického textu 

Ve druhé části zkoušky má student prokázat dovednost analyzovat a interpretovat odborný filosofický text, který mu bude předložen přímo na místě zkoušky.  

Základní kritéria, podle nichž bude hodnocena kvalita interpretace textu: 

 • výtah a osnova hlavních tezí předloženého textu
 • rekonstruování autorovy argumentace vlastními slovy, analýza koherence textu
 • vysvětlení klíčových filozofických pojmů obsažených v textu a objasnění obtížně srozumitelných pasáží
 • případně též rozvinutí, kritické hodnocení či aktualizace hlavních myšlenek textu

Tato část zkoušky trvá celkem 10 minut.

Okruhy státních závěrečných zkoušek ke stažení.

Soubory ke stažení

Typ Název Datum Velikost
harmonogram_terminu_kfsv_2018-19 30. 5. 2019 348,05 kB