Prezentace a ochrana kulturního dědictví (Bc.)

ruin-3303562_1920

Studujte obor, který má smysl i budoucnost - se správným vzděláním není obtížné sehnat práci v historickém oboru! Naše úspěšné absolventy bakalářského studijního oboru PREZENTACE A OCHRANA KULTURNÍHO DĚDICTVÍ najdete v muzeích, galeriích, archivech, výzkumných i veřejných institucích nejen ve východních Čechách a po celé naší zemi, ale i v zahraničí.

Charakteristika oboru

Studijní obor: Prezentace a ochrana kulturního dědictví (7105R071)

Studijní program: Historické vědy Bc. (B7105)

Standardní délka studia: 3 roky

Získaný titul: bakalář (Bc.)

Forma studia: prezenční

Profil absolventa

Prezentace a ochrana kulturního dědictví je tradiční multidisciplinární bakalářský obor Historického ústavu FF UHK. Absolventi jsou mnohostranně připravení odborníci v oblasti historie, prezentace, muzeologie, kulturních dějin a mnoha dalších disciplín. V navazujícím studiu pak mohou své znalosti specializovat ve studijním programu Historie. Jde o jeden z nejúspěšnějších oborů Historického ústavu. Jsme rádi, že naši absolventi nemají mnoho problémů s nacházením práce v oboru: potkáte je v muzeích, galeriích, archivech, výzkumných, vědeckých i vzdělávacích institucích po celé zemi i v zahraničí.  

Profil přijímací zkoušky

Podmínkou přijetí je ukončené středoškolské vzdělání a úspěšné splnění podmínek přijímacího řízení. Přijímací řízení je hodnoceno body. Maximální počet bodů, které uchazeč může v rámci přijímacího řízení získat, je 100. Z toho maximálně 90 bodů lze získat z přijímací zkoušky v podobě písemného testu a maximálně 10 bodů lze získat za participaci na fakultních aktivitách ve stávajícím akademickém roce v rámci tzv. FFree indexu. Tyto body může získat pouze uchazeč, který se do FFree indexu řádně zaregistruje prostřednictvím webového portálu. Registrace je možná průběžně. Počet přidělených bodů se bude odvíjet od počtu získaných kreditů v rámci FFree indexu. Informace k FFree indexu jsou k dispozici na webové stránce Filozofické fakulty UHK. 

Přijímací zkoušky jsou organizovány ve formě písemného testu. Úkolem testu je prověřit základní znalosti z národních a obecných dějin včetně obecně kulturních znalosti (např. umělecké slohy) a celkových kulturně-společenských souvislostí. 

Vzorový přijímačkový test najdete níže.

Soubory ke stažení

Typ Název Datum Velikost
Vzorový přijímací test (POKD) 17. 5. 2019 466,5 kB