Historie se zaměřením na vzdělávání (Bc.)

bag-1868758_1920

Humanitně vzdělaný odborník s širokým spektrem znalostí, který má zájem své dovednosti použít pro naši společnost - o takové absolventy je v současnosti neustále zájem. Takoví jsou právě i naši studenti oboru Historie se zaměřením na vzdělávání.

Charakteristika oboru

Studijní obor: Historie se zaměřením na vzdělávání (7105R056)

Studijní program: Specializace v pedagogice - Bc. Učitelství (B7507)

Standardní délka studia: 3 roky

Získaný titul: bakalář (Bc.)

Forma studia: prezenční

Profil absolventa

Absolvent studijního programu Specializace v pedagogice, oboru Historie se zaměřením na vzdělávání si osvojí základní znalosti a dovednosti v oboru národních a obecných dějin. Dále získá přehled o dalších zdrojích informací v oboru. Znalosti nabyté studiem uplatní v různých zájmových činnostech s mládeží, v některých odvětvích státní správy a samosprávy, v archivech a v muzeích. Může rovněž pokračovat ve studiu v navazujících magisterských oborech historického zaměření učitelského i odborného rázu na UHK nebo na jiných univerzitách v České republice nebo v zahraničí.

Profil přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky jsou organizovány ve formě písemného testu. Úkolem testu je prověřit základní znalosti z národních a obecných dějin a obecně kulturních znalostí včetně uměleckých slohů. Zájemce by měl mít také základní znalosti o odborné historické literatuře a odborných časopisech a konkrétní znalosti dějin místa bydliště a jeho širšího okolí. U uchazeče se předpokládá kromě odborných znalostí všeobecný politický přehled a zájem o obor. Výhodou je spolupráce s muzei, archivy či Národním památkovým ústavem (průvodcovská činnost) a také studentská odborná činnost (SOČ), což musí být doloženo u prezence ke zkoušce.


Vzorové přijímačkové testy, které mohou pomoci s přípravou na přijímací zkoušky, najdete v příloze níže.