Nástěnka

workshop-2209239_1920

Na nástěnce HIU FF UHK jsou zveřejňovány krátké aktuální informace pro studenty v průběhu akademického roku.

ČESKÁ REPUBLIKA - KANCELÁŘ POSLANECKÉ SNĚMOVNY
Stáže v Poslanecké sněmovně
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky organizuje pro studentky a studenty vysokých škol stáže zaměřené na spolupráci s jednotlivými poslankyněmi a poslanci. Cílem programu je poskytnout studentům možnost skloubit teoretické vědomosti získané studiem s praktickými zkušenostmi na základě přímé spolupráce se členy Poslanecké sněmovny. Studenti získají možnost seznámit se s prací poslankyň a poslanců také mimo plenární zasedání či jednání výborů a pochopit všechny aspekty výkonu poslaneckého mandátu. Stážisté spolupracují přímo s poslankyněmi a poslanci, případně jejich asistenty. Podílí se zejména na přípravě materiálů vztahujících se k práci členů Poslanecké sněmovny, vyhledávají, třídí a analyzují podkladové materiály, samostatně zpracovávají rešerše a drobné studie týkající se návrhů zákonů i dalších sněmovních tisků.
Podmínky pro účast v programu:
 studium oborů politologie, ekonomie, práva, sociologie, historie nebo příbuzných oborů;
 absolvování min. bakalářského stupně studia nebo jeho ekvivalentu;
 dobrá znalost anglického, francouzského nebo německého jazyka, znalost dalších cizích jazyků je výhodou;
 zájem o politické a veřejné dění;
 úspěšné absolvování vstupního pohovoru.
Stáž není nároková a student/ka ji může v průběhu studia absolvovat pouze jednou. Stážisté pracují bez nároku na odměnu.
Stáž je pětiměsíční a bude probíhat od listopadu 2019 do března 2020. Úspěšní absolventi obdrží hodnotící dopis a certifikát o absolvování stáže.
Zájemci mohou do 4. října 2019 zasílat strukturovaný životopis a motivační dopis
e-mailem nebo písemně na adresu:
pi@psp.cz
Parlamentní institut
Sněmovní 3
118 26 Praha 1
Předmět e-mailu nebo obálku označte slovem STÁŽ

 

 PhDr. Dana Dvořáčková-Malá, Ph.D. zveřejnila nabídku témat závěrečných prací

 

 • Zajímavé téma bakalářské práce (nejen) pro studenty POKD

   Dolní Dvůr (bývalý Niederhof) je malá krkonošská obec s původně čistě německým obyvatelstvem, které bylo po druhé světové válce odsunuto. Místní hřbitov je umístěný na jižní stráni, je zde však cca 50 původních německých hrobů v různém stádiu devastace a vedení obce by tento proces  rádo zastavilo, co půjde, tak by místní občané zrekonstruovali, co nepůjde, pietně dořešili a nahradili případně pamětní deskou. Hřbitov by se tak mohl stát i turistickou zajímavostí hodnou návštěvy.Vše bude samozřejmě probíhat přísně pietně, v souladu s doporučující příručkou Rady vlády ČR pro národnostní menšiny a v úzké spolupráci s představiteli původních obyvatel.

  V každém případě však musí být prvním krokem důkladná inventarizace současného stavu, ideálně s návazností na archívní dokumenty (obec postytne maximální možnou podporu a součinnost).  Odborná dokumentace současného stavu by byla kvalitním podkladem pro celý projekt a zároveň vhodným a velmi užitečným tématem bakalářské práce. Zájemci o toto téma se mohou hlásit u mě, případně přímo u předpokládaných vedoucí práce - doc. Hutečky či prof. Musilové.

   doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D.

  garant studijního oboru Prezentace a ochrana kulturního dědictví

 

 • Aktuální termín odevzdání závěrečných prací (BP, DP) k obhajobám leden, únor 2020 

  Pro všechny obory HIU:
  do 19. 12. 2019 elektronicky i fyzicky 2 výtisky

 • Konzultační hodiny HIU - Vážení studenti, ve zkouškovém období jsou konzultační hodiny všech pracovníků Historického ústavu možné po předchozí domluvě s konkrétním vyučujícím.