Věda a výzkum

old-letters-1082299_1920

Vědecké a výzkumné směry

Historický ústav je dlouhodobým řešitelem výzkumných záměrů v oblasti českých, středoevropských i obecných dějin. Mezi naše hlavní témata patří například:

  • České země a střední Evropa husitské a poděbradské éry
  • Československý komunismus, parlamentarismus a pražské jaro.
  • Dějiny maskulinity a vojenství 
  • Česká historiografie 19. a 20 století
  • Didaktika dějepisu a rozvoj učitelských dovedností

Mezi našimi akademickými pracovníky je mnoho odborníků, kteří byli oceněni prestižními cenami za svůj výzkum a publikace: Cena Josefa Pekaře (dr. Beran), Cena Miroslava Ivanova (doc. Šandera), Cena Egona Ervína Kische (dr. Hradecký), honorární Cena Wacslawa Felczaka a Henryka Wereszyckého (prof. Felcman).

Publikace

Historický ústav má dlouholetou tradici ve své publikační činnosti. Mezi našimi tituly najdete rozsáhlé mezinárodní monografie (Dějiny Kladska, Dějiny východních Čech v pravěku a středověku, Kladský atlas) i dílčí příspěvky k dějinám genderu a maskulinity, komunistického hnutí a Československa po roce 1945, pražského jara, fenoménu pozdně středověkých landfrýdů, českého strukturalismu, poděbradské doby a dalších témat.

 

Všechny naše publikace najdete na e-shopu Filozofické fakulty UHK.

Konference a přednášky

České, slovenské a československé dějiny 20. století

Mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků s názvem České, slovenské a československé dějiny 20. století patří mezi tradiční konferenční setkání na půdě Historického ústavu FF UHK. V roce 2019 se uskutečnil již 14. ročník, který navázal na předchozí úspěšné ročníky, které na historickém pracovišti hradecké univerzity organizovali dřívější studenti doktorského studia. Konference se postupně stala významnou událostí, která reflektuje současný stav historického bádání a přispívá k četným odborným diskusím nad složitou problematikou dějin Československa ve 20. století. Stala se prostorem, v němž mohou čeští i slovenští historikové mladší a střední generace prezentovat výsledky své badatelské činnosti. Právě díky zapojení studentů doktorských studijních programů a historiků mladší generace se stala také místem profilování a utváření metod a přístupů k moderní historické vědě. V dílčích příspěvcích zazněla během let nejrůznější témata v národních, mezinárodních i regionálních souvislostech.
Cílem konference je především udržet bohaté vztahy mezi výzkumnými a pedagogickými pracovišti České republiky i Slovenské republiky a zachovat vysokou úroveň celé akce i odborné diskuse. Mezinárodní charakter konference dotvářeli v minulých ročnících také přihlášení historici z dalších zemí střední Evropy, jejichž příspěvky reflektovaly československý prostor v dějinách.

Východočeské listy historické

Odborným recenzovaným periodikem Historického ústavu FF UHK jsou Východočeské listy historické (VLH), uvedené v mezinárodní databázi ERIH Plus. Webové stránky VLH jsou momentálně ve výstavbě.