CENTRUM JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY

Centrum jazykové přípravy zajišťuje výuku anglického, německého, španělského, francouzského, portugalského, arabského a českého jazyka pro cizince.

Katedra jazykové přípravy je Výnosem děkana FF č. 7/11 od 1. května 2011 přejmenována na Centrum jazykové přípravy a je celofakultním pracovištěm, které zajišťuje  výuku cizích jazyků pro všechny katedry a ústavy FF v presenčním i kombinovaném studiu pro program bakalářský, magisterský i doktorský a podílí se na zkvalitnění jazykové vybavenosti studentů s cílem podpořit jejich uplatnění na trhu práce a v rámci zahraničních mimouniverzitních mobilit jak již v Evropě, Latinské Americe, tak i dalších zemích světa.

Zajišťujeme  A) obecnou výuku anglického, německého, španělského, francouzského, portugalského a arabského jazyka, přičemž nabízí tři úrovně seminární výuky v jazyce anglickém - Academic English  a čtyři úrovně pro jazyk německý, španělský, francouzský, portugalský a arabský a také B) odbornou výuku jazyka německého ve čtyřech úrovních pro katedru KPVH, španělském a francouzském jazyce pro Latinskoamerická a Africká studia.   Studenti  skládají také zkoušky, které se jim nabízejí ve třech úrovních B1, B2 a B2+ pro jazyk anglický a dvou úrovních pro jazyk německý B1, B2 a  francouzský B1, B2.
Centrum je také garantem kurzu českého jazyka pro cizince na FF - EILC a dle potřeb zaštiťuje výuku Intenzivního celoročního kurzu českého jazyka (obecného i odborného) pro veřejnost s cílem umožnit zahraničním zájemcům studium na univerzitách v České republice. 
Nad rámec povinné výuky organizujeme  aktivity, které přispívají  nejen k zlepšení úrovně cizích jazyků, ale také k vytvoření kosmopolitní studentské obce s ohledem na vysoký počet zahraničních studentů z celého světa a propagaci mobilit studentů.  Centrum je také hlavním partnerem projektu International Mobility Taster, spolu s Univerzitou v Granadě, Španělsku.
 V neposlední řadě akademičtí pracovníci CJP díky svým zahraničním profesním zkušenostem rozšiřují FF zahraniční nabídku studia a pracovních praxí pro fakultní studenty jak v Evropě, tak i mimo ní. 

 

Nabídka sekce: Centrum jazykové přípravy