FF Aktuálně, Zaměstnanci 1. 7. 2019

Změny ve vedení UHK: Filozofickou fakultu povede nově politolog Jan Prouza, dosavadní děkanka Pavlína Springerová rozšíří řady prorektorů

Autor: Jakub Novák, tiskový mluvčí UHK

S účinností od prvního červencového dne jmenoval rektor UHK Kamil Kuča do funkce novou prorektorku pro strategii a rozvoj Pavlínu Springerovou. Tu na jejím postu děkanky Filozofické fakulty (FF UHK) střídá proděkan pro zahraniční vztahy FF UHK Jan Prouza. Oba zároveň působí na Katedře politologie FF UHK.

„Zaměřím se na promyšlený a skutečně strategický rozvoj UHK v oblasti kvalitativního růstu. Mezi mé další priority patří důraz na lidské zdroje a zajištění relevantní vnitřní a vnější evaluace UHK. Naplno pracujeme na projektu k získání HR Award a budeme pokračovat v implementaci opatření v souvislosti s Metodikou 17+,“ přibližuje své plány prorektorka Springerová.

 

 

Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D. (1977)

V roce 2001 absolvovala magisterské studium učitelství (dějepis, občanská nauka) na Pedagogické fakultě UHK. Další magisterský titul získala po absolvování politologie a evropských studií na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (FF UP) v roce 2004. Doktorkou je od roku 2008, kdy na FF UP obhájila disertační práci na téma Analýza vývoje a činnosti moravistických politických subjektů v letech 1989-2005. Ve funkci děkanky FF UHK je doktorka Springerová od roku 2012, předtím od roku 2010 působila jako vedoucí Katedry politologie FF UHK a také jako vedoucí Kabinetu iberoamerických studií FF UHK (od roku 2006). Odborně se zaměřuje na region Latinské Ameriky, které věnovala několik monografií, kapitol v monografiích a desítky odborných článků.

 

 

Pavlínu Springerovou nahradí na postu děkana Akademickým senátem FF UHK zvolený politolog a afrikanista Jan Prouza.  

„Můj program děkana je jasný – evoluce místo revoluce. Chci kontinuálně navázat na předchozí vynikající práci doktorky Springerové a pokračovat v důrazu na kvalitu namísto kvantity. Zaměřím se přitom zejména na ještě hlubší internacionalizaci fakulty a větší multioborovost studijních programů. Čelíme negativnímu demografickému vývoji v České republice, je proto nutné hledat uchazeče a studenty také v zahraničí, což se nám naštěstí velmi dobře daří. Je však rovněž zapotřebí neustále přizpůsobovat studijní programy měnícím se požadavkům společnosti. Proto chci vytvořit nový multioborový bakalářský studijní program, který by studentům umožnil lepší profilaci jak na navazující studium, tak pro uplatnění na trhu práce,“ říká čerstvý děkan FF UHK Jan Prouza.

 

 

 

 

Mgr. Jan Prouza, Ph.D. (1984)

Je absolventem navazujícího magisterského oboru Politologie – Africká studia na FF UHK z roku 2009. Doktorát získal po absolvování mezinárodních vztahů a evropských studií na Metropolitní univerzitě Praha a Ústavu mezinárodních vztahů v.v.i., kde v roce 2015 obhájil disertační práci na téma Příčiny vnitrostátních konfliktů v západní Africe: Testování modelu křivdy a hamižnosti. V letech 2013 - 2018 byl vedoucím Katedry politologie FF UHK, následně se stal proděkanem pro zahraniční a vnější vztahy FF UHK. Mezi oblasti jeho odborného zájmu patří vnitrostátní konflikty a bezpečnost v subsaharské Africe, politické systémy států subsaharské Afriky a mezinárodní vztahy. Je mj. autorem knihy Ghana: Volby, politické strany a stranictví a dalších publikací se zaměřením  na africký region.

 

 

Rektor Kamil Kuča: "Kolegy znám dobře i osobně a proto vím, že jde o férové, rovné a spravedlivé lidi, ve kterých budou mít zaměstnanci UHK, naši akademici a studenti vždy oporu." 

„Na spolupráci s oběma se moc těším – jak doktorka Springerová, tak doktor Prouza jsou pro mě zárukou tvůrčí a kvalitně odvedené práce. Oba se prosadili jako přední odborníci v oblastech jejich akademického zájmu a oba mají zároveň manažerské zkušenosti s řízením tak specifického kolektivu, kterým instituce veřejné vysoké školy bezpochyby jsou. Kolegy znám dobře i osobně a proto vím, že jde o férové, rovné a spravedlivé lidi, ve kterých budou mít zaměstnanci UHK, naši akademici a studenti vždy oporu,“ uzavírá jmenování prorektorky a děkana rektor Kamil Kuča.