FF Studenti 26. 9. 2019

Zapiš si předmět Podnikání v praxi, moc volných míst již nezbývá!

Semestrální kurz Podnikání v praxi, který je organizován ve spolupráci s Technologickým centrem Hradec Králové, přiblíží základní principy podnikání a aktivit, které k němu patří.

Studenti získají povědomí o významu a formách plánování, správně provedené analýzy, osvojí si základy marketingu, prezentační dovednosti a týmové spolupráce.

Jednotlivá témata kurzu budou vést lektoři a podnikatelé z praxe, kteří do výuky vnesou reálnou podobu vedení firmy a tržního prostředí. 

Výstupem z předmětu bude seminární práce na cca 2-3 strany a ppt prezentace se 3-5 "slajdy", kde bude popsán školní projekt vs. porovnání a zkušenost z návštěvy reálné firmy a konzultace s podnikatelem-ředitelem. Nejlepší projekty budou finančně ohodnoceny.