FF Aktuálně 30. 9. 2019

Vyhlášení voleb do Akademické a Studentské komory Akademického senátu FF UHK

Akademický senát FF UHK vyhlašuje volby do akademické a studentské komory s mandátem od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2022 a podle čl. 2 Volebního řádu AS FF UHK stanovil termín konání voleb ve dnech 18. — 23. října 2019. Volby bude řídit volební komise schválená AS FF UHK.

Návrhy na kandidáty lze odevzdávat na příslušném formuláři Bc. Janě Holubové, nám. Svobody 331, III. patro, č. dveří 23030 (případně sken návrhu na emailovou adresu: jana.holubova.2@uhk.cz) do pátku 4. října 2019 do 12:00 hod.

Shromáždění akademické obce FF UHK se bude konat ve středu 16. října 2019 od 14:00 hod. ve výukové místnosti B 9.

Soubory ke stažení

Typ Název Datum Velikost
02 Návrh kandidáta - SK 2019 30. 9. 2019 35,11 kB
02 Návrh kandidáta - AK 2019 30. 9. 2019 34,97 kB