FF Aktuálně 7. 10. 2019

Vyhlášení Ceny prof. Zdeňka Kárníka za nejlepší disertační práci s historickou tématikou

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové vyhlašuje soutěž o Cenu prof. Zdeňka Kárníka za nejlepší disertační práci s historickou tématikou obhájenou v letech 2016/2017 až 2018/2019.

Soutěž se řídí Výnosem děkanky č.5/2013 - částí I. Statut Ceny prof. Zdeňka Kárníka za nejlepší disertační práci s historickou tématikou.

Návrhy na ocenění, které přijímá Bc. Zuzana Řezníčková (Oddělení vědy a výzkumu, Budova B, 3. podlaží, místnost 23170), je možné podávat do 31. října 2019. 

Každý z oceněných získává diplom a finanční odměnu.

Soubory ke stažení