FF Studenti, Aktuálně 20. 9. 2019

Vyhlášení Ceny děkana FF UHK za nejlepší závěrečnou práci obhájenou v roce 2019

Další ročník soutěže o Cenu děkana Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové za nejlepší obhájenou bakalářskou nebo diplomovou práci byl vyhlášen. Návrhy je možné podávat do 20. října 2019.

Bakalářskou či diplomovou práci obhájenou v letošním roce mohou do soutěže přihlásit vedoucí těchto prací, oponenti či předseda příslušné komise pro státní závěrečnou zkoušku. Každý nový držitel Ceny děkana získá diplom a finanční odměnu. Její výše je pro kalendářní rok 2019 stanovena na max. 10 000 Kč.

Podrobnosti a přihláška jsou k dispozici ve Výnosu děkanky č. 13/2019 a Výnosu děkanky č. 21/2012.

Návrhy přijímá Bc. Zuzana Řezníčková (Oddělení vědy a výzkumu, Budova B, 3. podlaží, místnost 23170).