FF Věda a výzkum 25. 9. 2019

Vychází Historický atlas města Poličky, spolupracovali na něm historici z Centra urbánní historie FF UHK

Autor: doc. PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.

Historici z Centra urbánní historie FF UHK se již druhým rokem podílejí s kolegy z Historického ústavu AV ČR a z Fakulty informačních technologií ČVUT na řešení projektu NAKI II Věnná města českých královen (Živá součást historického vědomí a její podpora nástroji historické geografie, virtuální reality a kyberprostoru).

Aktuálně vychází společné dílo týmu historiků AV ČR (zvláště dr. Roberta Šimůnka, prof. Josefa Žemličky a prof. Evy Semotanové) a historiků UHK (jmenovitě prof. Františka Musila a doc. Jany Vojtíškové), které náleží do ucelené řady Historických atlasů našich měst. Pozornost byla v případě 30. svazku, v němž se objevují nejmodernější metodické postupy současné historické vědy, věnována královskému věnnému městu Poličce. Představení výsledků práce obou týmů je plánováno na 28. listopad 2019, kdy proběhne v Městském muzeu Polička v 16.30 slavnostní křest.