FF Aktuálně, Konference a přednášky 14. 5. 2019

Prof. Ondřej Felcman na pietní akci k výročí smrti Evžena Plocka

Jihlava si připomenula příběh tzv. třetí lidské pochodně. Akademik FF UHK byl při tom.

Počátkem dubna 1969 se na jihlavském náměstí upálil Evžen Plocek, který se nemohl smířit s domácími poměry určovanými sovětskou okupací a jejich dalším zhoršením po tzv. hokejových demonstracích na konci března. Stal se třetí pochodní Pražského jara, o níž se společnost kvůli zesilující cenzuře již nedozvěděla. Jeho čin tak na rozdíl od oběti Jana Palacha a Jana Zajíce ve veřejnosti s výjimkou jihlavského regionu nerezonoval. Jihlavští spoluobčané ho však navzdory rychle se zhoršující vnitropolitické situaci s velkou úctou vyprovodili ve velkém smutečním průvodu a pochovali ho na městském hřbitově.
 

10. dubna 2019 se v Jihlavě u příležitosti 50. výročí jeho smrti konalo v historické budově jihlavské radnice pietní shromáždění, které si hrdinský čin čestného občana Jihlavy připomnělo. V úvodu jeho zahájení promluvil hejtman kraje Vysočina MUDr. Jíří Běhounek a náměstek primátorky statutárního města Jihlavy Petr Laštovička. Účastníkům akce, jichž se sešlo na šest desítek, byl promítnut působivý půlhodinový dokumentární film Příběh třetí pochodně režiséra Martina Řezníčka, věnovaný Plockově osobě a životu i důvodům jeho tragického zakončení. V krátkém projevu se nad sebeobětováním Evžena Plocka zamyslel prof. PhDr. Ondřej Felcman, CSc. z Historického ústavu FF UHK, který se tématikou událostí let 1968–1969 dlouhodobě zabývá. Jeho projev bude otištěn v Jihlavských listech. Po ukončení pietní akce položili představitelé města a kraje v doprovodu účastníků kytici k Plockově památníku na jihlavském náměstí.