FF Konference a přednášky, Aktuálně 21. 8. 2019

Panelová diskuse na Hradeckých dnech sociální práce bude zaměřena na sociální bydlení

V aule hlavní budovy UHK (budova A) proběhne v pátek dne 13. 9. 2019 od 11:00 do 12:30 panelová diskuse na téma Sociální bydlení.

Zákon o sociální bydlení byl několikrát odmítnut. Jedná se o palčivý sociální problém – bydlení je základní lidskou potřebou, kterou řada lidí není schopna ve stávajících podmínkách uspokojit. Napomoci by měl zákon o sociálním bydlení. Tento zákon však v České republice nebyl dosud přijat. Na dopady nepřijetí zákona o sociálním bydlení se zeptáme účastníků panelové diskuse, kterými budou:

Mgr. David Pospíšil, DiS.   

  • ředitel odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Praha.

 RNDr. Jiří Klíma

  • ředitel odboru politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Praha.

 Mgr. David Beňák, DiS.

  • ředitel Agentury pro sociální začleňování se sídlem v Praze.

 Mgr. Jan Klusáček

  • výzkumný pracovník LUMOS, národní pobočka mezinárodní instituce, zabývající se deinstitucionalizací péče o ohrožené děti, se sídlem v Praze.

 Ing. Vladimír Derner

  • náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje pro oblast sociálních věcí.

 PhDr. Marek Šimůnek, MBA

  • vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Hradce Králové.

 Mgr. Iva Rosíková              

  •  ředitelka Salinger z. s., Hradec Králové, organizace, která se zabývá sociálními službami pro ohrožené děti a jejich rodiny. Salinger je členskou organizací Platformy pro sociální bydlení.