FF Konference a přednášky 24. 7. 2019

O bitvách, zbraních i hrobech válečníků. Na FF UHK se bude konat konference Archeologie konfliktů

Zveme na první ročník konference věnované problematice vojenských konfliktů.

10. až 12. září se na naší fakultě bude poprvé konat konference Archeologie konfliktů, jejíž organizátorem je Katedra archeologie FF UHK. Zaměří se na válečné konflikty od prehistorické doby až po novověk. Mluvit se bude mimo jiné o bojištích, architektuře opevnění či dopadu bitev na krajinu a okolní osídlení. 

Na konferenci mezinárodního charakteru dorazí řada odborníků ze zahraničních institucí.

Konference se bude konat v budově FF UHK v místnosti B9. 


Podrobný program najdete zde
Knihu abstraktů najdete zde