FF Přijímací zkoušky 12. 7. 2019

Druhé kolo přijímacího řízení pro doktorské programy bylo otevřeno

Máš titul magistra? Nevzdávej to a studuj dál. Přihlas se do doktorského studia. Přihlášky přijímáme do 6. září.

Pro doktorské programy Politologie (specializace Africká studia a Latinskoamerická studia),  Historické vědy (obor Archivnictví), Historické vědy (obor Historie) a Filozofie (obor Filozofie), a to v prezenčním i kombinovaném studiu, bylo vypsáno druhé kolo přijímacího řízení.

POZOR! Oproti jiným rokům nabízí teď doktorské studium větší šanci na vycestování na zahraniční univerzitu, navíc i s příjemně vyšším stipendiem.  Na výběr je mimo jiné Argentina, Bolívie, Brazílie, Ekvádor, Kolumbie, Mexiko, Namibie, Zambie, Etiopie, Keňa nebo Ghana.  

Termín podání přihlášek je 6. září 2019.

Více informací včetně termínů přijímacího pohovoru najdete zde