FF Aktuálně, Konference a přednášky 9. 10. 2019

Mezinárodní konference Česko-polské pohraničí byla úspěšná, do Hradce přijelo diskutovat přes osmdesát odborníků

Autor: Tomáš Vodička, Ondřej Felcman

Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové úspěšně uspořádala mezinárodní vědeckou konferenci Česko-polské pohraničí. Přes osm desítek odborníků ze střední Evropy diskutovalo v kongresových sálech jednoho z hradeckých hotelů od 2. do 3. října. Setkání pod Bílou věží bylo součástí série konferencí I. Kongresu českých polonistických studií, jehož spolupořadatelem je Polsko-česká vědecká společnost ve Vratislavi.

Konferenci slavnostně zahájil předseda organizačního výboru prof. Ondřej Felcman z Historického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Účastníky následně přivítali prorektor UHK pro zahraniční a vnější vztahy dr. Zdeněk Beran, hejtman Královéhradeckého kraje dr. Jiří Štěpán, předseda celostátního kongresového výboru prof. Jan Rychlík a předseda výboru Polsko-české vědecké společnosti dr. Ryszard Gładkiewicz z Vratislavské univerzity. Velvyslankyně Polské republiky v ČR Barbara Anna Ćwioro zaslala zdravici.

 Následovaly příspěvky účastníků, které byly projednávány z hlediska hned několika společenskovědních disciplín. Vedle geografie, sociologie, historie nebo demografie to byla třeba také regionalistika Kladska a Těšínska. „Téma konference odpovídalo skutečnosti, že Univerzita Hradec Králové se vždy zapojovala do česko-polské vědecké spolupráce a podílí se i na výzkumu česko-polského pohraničí, zejména v historickém a sociologickém směru,“ uvedl prof. Ondřej Felcman z hradecké filozofické fakulty a dodal „Pro konferenci bylo významné, že se jí účastnili jak přední čeští a polští vědci, tak učitelé, odborníci z oblasti regionálního rozvoje, samosprávy, euroregionů nebo cestovního ruchu.“

 Konference Česko-polské pohraničí se zúčastnilo osm desítek odborníků a dalších zájemců o projednávaná témata, z nichž přibližně polovina přednesla své referáty a prezentace. „Konference se stala důstojnou součástí probíhajícího kongresu a byla účastníky velmi příznivě hodnocena. Ocenění se jí dostalo i od dr. Ryszarda Gladkiewicze z Vratislavské univerzity v jeho závěrečném vystoupení,“ zhodnotil konferenci její hlavní organizátor prof. Ondřej Felcman.

 Součástí konferenčního programu bylo i promítání dvou polských filmů (80 milionů a Excentrici) v Univerzitní knihovně, které se uskutečnilo 1. října.