FF Konference a přednášky 25. 9. 2019

Čtvrtý ročník studentské archeologické konference úspěšně za námi

Autor: Kateřina Čecháková

Ve čtvrtek 19. září na FF UHK úspěšně proběhl v pořadí již čtvrtý ročník studentské archeologické konference, letos s podtitulem "Archeologie. Kdo? Co? Kdy a kde?".

Úvodní slovo a první příspěvek přednesl jeden z organizátorů, Mgr. Petr Čechák, Ph.D. z Muzea východních Čech v Hradci Králové a poté již následovaly příspěvky jednotlivých studentů z UHK a dalších univerzit z Česka i zahraničí. Celkem zaznělo 21 příspěvků pokrývajících období pravěku, středověku i novověku.

Akce byla zakončena zvanou přednáškou Mgr. et Bc. Petry Sehnoutkové z Muzea východních Čech v Hradci Králové na téma "Ludvík Domečka (1861-1937). Průkopník východočeské archeologie".