FF Konference a přednášky 7. 8. 2019

Call for papers: Kutná Hora a husitství

V Kutné Hoře se od 2. do 3. dubna 2020 uskuteční vědecká konference Kutná Hora a husitství, která si klade za cíl přiblížit dějiny „stříbrného“ města a jeho blízkého okolí.

Husitská revoluce představuje tradičně jeden z klíčových bodů české medievistiky. Nadcházející šestisetleté výročí od vypuknutí revolučních událostí proto vybízí k setkání nad otázkami již jednou tematizovanými, nedostatečně promyšlenými, aktuálně řešenými či dosud nevyslovenými.

Akci organizuje Státní oblastní archiv PrahaCentrum urbánní historie při FF UHK.

Termín odevzdání přihlášek: 31. 10. 2019. Přihlášky posílejte na viktor.pohanka@soapraha.cz.

 

 

Soubory ke stažení

Typ Název Datum Velikost
CFP_HUSIT_PRAHA (1) 29. 8. 2019 711,15 kB