FF Věda a výzkum, Zaměstnanci 24. 7. 2019

Bylo vyhlášeno 2. kolo Ediční rady

Přihlášky se odevzdávají do 31. srpna.

Informujeme vás, že je možné podávat přihlášky/žádosti do Ediční rady FF UHK na podporu vydání publikačních výstupů. Podmínky žádostí jsou upraveny výnosem děkanky (viz níže). 

Vyplněné a podepsané formuláře v elektronické i listinné podobě odevzdávejte nejpozději do 31. srpna 2019 Petře Dosedlové (Oddělení vědy a výzkumu)

K informaci připojujeme upozornění, že financovány mohou být pouze záměry realizovatelné do konce tohoto roku.

Soubory ke stažení

Typ Název Datum Velikost
Formulář přihlášky 2019 24. 7. 2019 62 kB
Výnos děkanky 3_2018_pravidla zadávání záměrů do ed. plánu 24. 7. 2019 255,86 kB