Absolventi

P1150160

Ukončením studia to končit nemusí. Podílejte se s námi na životě Vaší fakulty a univerzity.

Vážené a milé absolventky, vážení a milí absolventi,

vítejte zpět v prostoru  - byť pouze virtuálním - Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Věříme, že slavností sponzí či promocí pro Vás nekončí kontakt s Vaší alma mater a že i nadále budete mít zájem sledovat, co se na fakultě děje. Je pro nás ovšem velmi podstatné, aby komunikace byla oboustranná. Budeme tak velmi rádi za jakékoli Vaše podněty. S Vašimi případnými návrhy, dotazy a připomínkami se obracejte na: Bc. Tomáše Vodičku (Referát pro vnější vztahy a komunikaci), e-mail: tomas.vodicka.3@uhk.cz, tel. 493 331 217, nebo na e-mailovou adresu určenou přímo pro absolventy FF UHK: absolvent.ff@uhk.cz.
 
Protože si svých absolventů vážíme, informujeme je o dění na fakultě prostřednictvím fakultního newsletteru OZVĚNYChcete si zajistit pravidelné zasílání nových vydání našich OZVĚN? Zaregistrujte se prostřednictvím e-mailu zasláním jména, e-mailové adresy, roku ukončení, data narození a studovaného oboru na adresu absolvent.ff@uhk.cz
Všechna čísla fakultního newsletteru OZVĚNY najdete níže.  
Přejeme Vám příjemné čtení a těšíme se na spolupráci s Vámi a vzájemné setkávání - ať již virtuální, či reálné!  
Aktivity pro absolventy jsou podpořeny z projektu Strategický rozvoj Univerzity Hradec Králové, reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002427. 
 
Univerzita Hradec Králové s Vámi chce být i po ukončení studia. Nabízí Vám možnost registrace v Absolventském klubu UHK s mnoha výhodami. Více informací najdete zde.