Evropské projekty

EU COST

2018 - 2021 - MŠMT LTC Inter COST Zhodnocení potenciálu snížení zdravotních a sociálních výdajů na seniory pomocí inteligentního prostředí, řešitelka: doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D., 139 000 EUR

  • V rámci EU project - COST Action CA17136, Indoor Air Pollution Network, 2018-2022, Management Committee (MC) member for Czech Republic prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D., - project: Development of an Advanced Air Quality Assessment System in Residential and Office Environments, proposer, University of Hradec Kralove, Faculty of Informatics and Management, Czech Republic and Technical University of Ostrava, Czech Republic