FIM Studenti, Aktuálně, Absolventi 4. 6. 2019

Rozpis promoce 2019

Datum konání: 25. 6. 2019

Bakalářské, magisterské a doktorské promoce absolventů FIM se konají v aule budovy A (Objekt společné výuky, Hradecká 1227) dne

 25. 6. 2019

 

  • v 9.00 hodin pro absolventy oborů  MCR-P, MCR-K
  • v 10.30 hodin pro absolventy oborů FM-P, AI3-P, AI3-K
  • v 12.00 hodin pro absolventy oborů FM-K, IM3-P, IM3-K
  • v 13.30 hodin pro absolventy oborů  AI (Ph.D.) IZM (Ph.D.), IM2-P 
  • v 15.00 hodin pro absolventy oborů AI2-P, AI2-K, IM2-K

  

 

Absolventi se dostaví o 1 hodinu dříve ve společenském oblečení.

Absolventi, kteří se nedostaví přesně v určenou hodinu, nebudou do slavnostního obřadu zařazeni.

 

Prodej květin a upomínkových předmětů FIM UHK je zajištěn ve vestibulu budovy. U budovy A je zajištěn volný vstup na parkoviště.

Nabídka sekce: Studijní oddělení