Zvané přednášky

prednaska1

Během každém semestru se koná řada zvaných přednášek.

Jedná se o přednášky odborníků z praxe, které jsou zařazeny do výuky jednotlivých předmětů vyučovaných na fakultě.
Délka přednášky je zpravidla 45 nebo 90 minut včetně diskuze v závislosti na časovém prostoru příslušného předmětu.