Soutěže pro studenty

quadient

Každoročně vypisují společnosti a podniky různé soutěže pro studenty fakulty.

Zaměření soutěže, způsob jejího vyhodnocení a ocenění vítězů závisí na vyhlašovateli. Ve většině případů je možné soutěž spojit s některým z předmětů vyučovaných na fakultě a seznámit tak studenty například s nejnovějšími trendy v předmětné oblasti nebo s lídry trhu a zároveň je motivovat k podávání výkonů nad rámec plnění studijních povinností.

Například firma Quadient s.r.o. na akci TOP 10 každoročně oceňuje 10 nejlepších studentů informatických oborů.