Nabídky externích závěrečných prací

Fakulta nabízí partnerským společnostem možnost podílet se na vypisování témat závěrečných prací (bakalářských, diplomových).

V době, kdy si studenti vybírají téma závěrečné práce, vstupují do kontaktu s odborným konzultantem, aby si upřesnili představy o vypsaném tématu. Na zpracování závěrečné práce má student jeden rok.

Registrace nového zadavatele nabídky z řad podniků a institucí
Přihlášení zadavatele (garanta) tématu
Přihlášení studenta (či akademika) a vstup do portálu