Portál Spolupráce s praxí

Portál Spolupráce s praxí je potrál pro podporu studentských praktických činností a má usnadnit studentům vstup do praxe a podpořit jejich zaměstnanost.

Zároveň umožňuje podnikům využít dovedností studentů pro realizaci dílčích činností.
Portál obsahuje:

Portál vznikl pod vedení proděkana pro studijní záležitosti doc. Mgr. Tomáše Kozla, Ph.D.
Uvítáme vaše případné dotazy či komentáře.