Vědecká rada

předseda Vědecké rady FIM UHK

 • prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. (děkan FIM)

interní členové Vědecké rady FIM UHK

 • doc. Ing. Vladimír Bureš, Ph.D., MBA (vedoucí Katedry informačních technologií)
 • prof. RNDr. Martin Gavalec, CSc. (Katedra informačních technologií)
 • doc. Ing. Václav Janeček, CSc. (prorektor UHK)
 • doc. Mgr.  Tomáš Kozel, Ph.D. (proděkan FIM)
 • prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D. (proděkan FIM)
 • prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. (rektor UHK)
 • doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D. (vedoucí Katedry ekonomie)
 • doc. Ing. Hana Mohelská, Ph.D. (vedoucí Katedry managementu)
 • doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. (proděkanka FIM)
 • doc. RNDr. Pavel Pražák, Ph.D. (vedoucí Katedry informatiky a kvantitativních metod)
 • prof. PhDr. Ilona Semrádová, CSc. (Katedra aplikované lingvistiky)
 • prof. RNDr. Hana Skalská, CSc. (Katedra informatiky a kvantitativních metod)
 • prof. RNDr. PhDr. Antonín Slabý, CSc. (Katedra informatiky a kvantitativních metod)
 • doc. RNDr. Kamila Štekerová, Ph.D. (Katedra informačních technologií)
 • doc. RNDr. Pavel Trojovský, Ph.D. (proděkan Přírodovědecké fakulty UHK)
 • prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc. (Katedra rekreologie a cestovního ruchu)

externí členové Vědecké rady FIM UHK

 • prof. Ing. Peter Brída, Ph.D. (Elektrotechnická fakulta Žilinské univerzity v Žilině)
 • prof. Ing. Jan Čapek, CSc. (proděkan Fakulta ekonomicko-správní  Univerzita Pardubice)
 • prof. Ing. Petr Doucek, CSc. (proděkan Fakulta informatiky a atatistiky VŠE Praha)
 • doc. Dr. Ing. Jiří Horák (Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava)
 • doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. (proděkan Fakulta podnikohospodářská VŠE Praha)
 • prof. Ing. Jiří Kraft, CSc. (Technická univerzita Liberec)
 • doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. (Provozně ekonomická fakulta Mendelova univerzita v Brně)
 • Ing. Zdeněk Němec, Ph.D. (děkan Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Pardubice)
 • doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. (Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha)
 • doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. (Fakulta informatiky Masarykova univerzita Brno)
 • prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. (Matematicko-fyzikální fakulta Univerzita Karlova Praha)
 • doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D. (děkanka Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice)
 • prof. Ing. Jana Stávková, CSc. (Provozně ekonomická fakulta Mendelova univerzita v Brně)
 • doc. Ing. David Tuček, Ph.D. (děkan Fakulta managementu a ekonomiky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
 • prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. (děkan Ekonomická fakulta Technická univerzita Liberec)

Dokumenty "Vědecká rada"

Typ Název     Datum     Velikost    
2019 23. 5. 2019
2018 8. 2. 2018
2017 30. 1. 2017
2016 2. 3. 2016
2015 12. 6. 2015
2009 9. 6. 2014
2010 9. 6. 2014
2011 9. 6. 2014
2012 9. 6. 2014
2013 9. 6. 2014
2014 9. 6. 2014
Příloha Směrnice děkana č. 4_2015 2. 3. 2016 643,33 kB
Směrnice děkana č. 4_2015 2. 3. 2016 1,65 MB
Jednaci rad vedecke rady FIM UHK 18. 8. 2014 243,13 kB

Nabídka sekce: Samosprávné orgány