Samosprávné orgány

Akademický senát FIM je samosprávným orgánem fakulty. Skládá se ze dvou komor - zaměstnanecké komory (ZK AS FIM), tvořené pěti akademickými pracovníky, a studentské komory (SK AS FIM), tvořené čtyřmi studenty.

Disciplinární komise projednává přestupky studentů.

Vědecká rada má za cíl stanovit dlouhodobý záměr fakulty ve vědecké oblasti, řeší habilitační a řízení ke jmenování profesorů, ale i schvaluje studijní obory.