Podpora výuky

Podpora výuky oboru Management cestovního ruchu Fakulty informatiky a managementu slouží pro studenty jako další informační zdroj pro studium. K dispozici jsou veškeré informace ohledně projektů a metodologického semináře, který je nosným materiálem pro tvorbu závěrečných prací. Dále je v této sekci dostupný odkaz na Portál cestovního ruchu, který obsahuje řadu cenných zdrojů k jednotlivým předmětům.
Tento web byl vytvořen na základě podpory projektem IKLIM - Interdisciplinární, informaticko-kognitivní, lingvistický a modulární rozvoj studia, CZ.1.07./2.2.00/28.0104.
Zde jsou představeny již realizované či aktuální projekty, které byly zaměřeny na rozvoj oboru Management cestovního ruchu. U aktuálních projektů je uvedeno, jak se do nich mohou zapojit studenti oboru Management cestovního ruchu. Jsou zde uvedeny také výběrové projekty a pracovní projekty, nabídky účasti na výzkumu a publikační činnosti.

Realizované projekty

IKLIM - Interdisciplinární, informaticko-kognitivní, lingvistický a modulární rozvoj studia

CZ.1.07./2.2.00/28.0104, kurzy, elektronické informační zdroje, wiki pro cestovní ruch, skripta, odborné knihy, koncepce vzdělávání a e-learningu v oboru, viz projektový web.

CESKLAPES - Praxe a stáže se v klastru k cestování váže, CZ.1.07/2.4.00/17.0002, rozvoj domácích a zahraničních prací a přípravných kurzů, viz projektový web s aktuální nabídkou praxí.

Nabídka sekce: Katedra rekreologie a cestovního ruchu