Katedra rekreologie a cestovního ruchu

Katedra zajišťuje bakalářský studijní obor  Management cestovního ruchu.