O katedře

Katedra ekonomie zajišťuje výuku mikroekonomie, makroekonomie, financí, účetnictví, podnikové ekonomiky, bankovnictví a dalších ekonomických předmětů, a to v bakalářském, inženýrském i doktorském studijním programu. Katedra se podílí i na výuce pro zahraniční studenty FIM v anglickém jazyce.

Vědeckovýzkumný program a grantová činnost katedry jsou zaměřeny na problematiku investic a zavádění moderních výrobních technologií, na mezinárodní pohyb kapitálu, na daňovou politiku a daňové zatížení v tuzemsku i v zahraničí. Od roku 2003 organizuje katedra ve spolupráci s Katedrou managementu FIM UHK mezinárodní vědeckou konferenci Hradecké ekonomické dny. Na konferenci jsou prezentovány výsledky vědeckovýzkumné činnosti v oblasti ekonomie, podnikové ekonomiky a managementu se zaměřením na rozvoj regionů.

K zajištění výuky a jejího spojení s praxí napomáhá spolupráce s jinými českými i zahraničními univerzitami, s podniky i dalšími institucemi Královéhradeckého kraje.

 

 kontakt 

a: budova J, místnost 94250
e: veronika.domsova@uhk.cz
t: (+420 49 333) 2351

Nabídka sekce: Katedra ekonomie