IMIT Institut moderních informačních technologií

Ve středu našeho zájmu stojí moderní informační technologie. Ty aktivně vyhledáváme, snažíme se do nich hlouběji pronikat a prozkoumávat je po všech stránkách.

V rámci Fakulty informatiky a managementu #FIMUHK pak tyto technologie nadále testujeme, rozvíjíme, inovujeme a zavádíme do výuky. Tím je přibližujeme našim studentům.

Provádíme analýzy informací, konzultujeme a navrhujeme nová účelná řešení. Realizujeme projekty, jejichž společným jmenovatelem jsou Virtualizace, Cloud a Big Data.

Náš institut tak slouží jako centrum pro integraci aplikovaného výzkumu a spolupráce s praxí. Na stáže k nám přijíždějí zahraniční studenti, kteří u nás získávají znalosti, cenné zkušenosti s provozovanými systémy a dovednosti, které pak přenášejí do svých domovských fakult.

Vykonáváme také odbornou poradenskou činnost pro pracovníky fakulty, studenty i spolupracující organizace z hlediska praktického využívání prostředků výpočetní techniky.

My jsme IMIT! Přijďte s námi sdílet svou vášeň pro moderní informační technologie.

Sledovat nám můžete na našem facebookovém profilu

Nabídka sekce: Lidé na IMITu