CZAV - Centrum základního a aplikovaného výzkumu

Centrum je zaměřeno na propojování základního a aplikovaného výzkumu.

Je zaměřeno na aplikace IT technologií v biomedicíně, vojenství či ekonomii. Propojením těchto oblastí směřuje toto pracoviště k excelenci v oblasti aplikací IT pro biomedicínu. Oblasti IT a Biomedicíny jsou vybrány záměrně, jelikož se v nich dlouhodobě dosahuje mezinárodní excelence.

Hlavními směry nově vznikajícího centra jsou:

  • internacionalizace pracoviště FIM UHK ale i samotné UHK formou společných aktivních spoluprací s významnými zahraničními pracovišti
  • na základě mezinárodní spolupráce a tvorby a rozvoje týmů je předpokladem získávání mezinárodních i národních projektů základního i aplikovaného výzkumu
  • vytváření podmínek pro práci pracovníků v oblasti vědy a výzkumu


Pracoviště je rozděleno do dvou skupin:

  • Chytré IT (Smart IT), elektronika a sensorika
  • Biomedicínské aplikace (vývoj léčiv, vývoj medical devices)

Obě skupiny jsou tematicky plně provázány, tak aby byla budována excelence na rozhraní obou odborností.

Novinka:
Kontinuální výzkum spolupracujících pracovišť FIM, PřF UHK a CBV FNHK v oblasti hledání nových léčiv pomocí výkonných superpočítačů bude rozvíjen i v rámci výpočetního času vysoutěženého na IT4Innovation, kde projekt uspěl a získal poměrně vysoký výpočetní čas na realizaci deklarovaných záměrů:

IT4Innovations – national supercomputing center, 2017, 10th Open Access Competition, project ID 399, Granted Allocation: 1.269.000 core hours, “Computational research of superoxide dismutase 1 and its modulators by CADD approaches to reveal potential drug candidates for amyotrophic lateral sclerosis treatment”, Main Investigator (Rafael Dolezal, Biomedical Research Center, University Hospital Hradec Kralove), Other Investigators (Michaela Melikova, Faculty of Sciences, University of Hradec Kralove; Jan Trejbal and Ondrej Krejcar, Faculty of Informatics and Management, University of Hradec Kralove)

https://www.it4i.cz/jak-ziskat-vypocetni-cas/vysledky-10-kola-verejne-grantove-souteze/

Členové centra a jejich odborné profily:

Dr. Orcan Alpar, Ph.D.
Invited Professor 
(Bc.: Yeditepe University, 2001, Ing.: Boğaziçi University, 2006, Ph.D.: Istanbul University, 2012)
* umělá inteligence * zpracování obrazu * fuzzy neuronové sítě  * lineární a nelineární optimizace * inteligentní řízení
 

doc. Ing. Robert Frischer, Ph.D.
robert.frischer@uhk.cz

(Ing.: FEI VŠB - TU Ostrava, 2003, Ph.D.: FEI VŠB -  TU Ostrava, 2012, doc.: FEI VŠB -  TU Ostrava, 2016)
* speciální elektronika * řídicí systémy  * bezdrátová komunikace


prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D
ondrej.krejcar@uhk.cz

(Ing.: FEI VŠB - TU Ostrava, 2002, Ph.D.: FEI VŠB -  TU Ostrava, 2008, doc.: FEI VŠB -  TU Ostrava 2011)
* technická kybernetika * smart systémy a technologie * mobilní informační technologie * ambientní inteligence * řídicí systémy


prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.
kamil.kuca@uhk.cz

(Ing.: VŠCHT - Praha, 2002, Ph.D.: FVZ UNOB, 2005, doc.: FVZ UNOB 2009, prof.: FVZ UNOB 2012)
* biomedicína * pharmacoeconomy * toxikology * drug development * medical devices development

doc. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
marek.penhaker@uhk.cz

(Ing.: FEI VŠB - TU Ostrava, 1996, Ph.D.: FEI VŠB -  TU Ostrava, 2000, 
doc.: FEI VŠB -  TU Ostrava, 2016)

* biomedicínské systémy * medicínská zařízení a nástroje * řídicí systémy  * bezdrátová komunikace
 

Mgr. et Mgr. Rafael Doležal, Ph.D.
rafael.dolezal@uhk.cz

(Mgr.: PdF UHK, 2004, Ph.D. Faf UK, 2008, Mgr.: KTF UK, 2012)
* paralelní a distribuované výpočty * data-mining * počítačový vývoj léčiv  * bioinformatika * počítačová chemie a biologie
 

Zahraniční vědečtí pracovníci centra:

Prof. Ali Selamat, Ph.D.
Universiti Teknologi Malaysia – UTM, UTM Johor Bahru, Malajsia
Invited Professor
* ambientní inteligence * software engineering * mobile computing

Dr. Dawit Assefa Haile.
Addis Ababa Institute of Technology, Etiophia
Invited Professor
* signal & image analysis * bioinformatics * scientific computing
 

 

Dr. Ayan Seal
PDPM Indian Institute of Information Technology, India
Postdoc & Invited researcher

* Biometric * Remote Sening * Medical Imaging * Object Recognition * Clustering

MSc. Oluwaseun Fadeyi
Department of Geology, Faculty of Space and Enviromental Science, University of Trier, Trier, Germany
Invited researcher
* Pollution management and control * Climate change and global warming * Impact of seismic activities * Environmental policy

 

MSc. Ayca Kirimtat
PDPM Indian Institute of Information Technology, India
Research & Development 

* Biometric * Medical Imaging * Object Recognition * Smart City concepts * HPC

 

MCA. Sebastien Mambou
PDPM Indian Institute of Information Technology, India
Research & Development 
* Biometric * Medical Imaging * Object Recognition * HPC * Parallel computing


Nabídka sekce: Lidé CZAV