FIM Studenti, Aktuálně 2. 4. 2019

Výsledky doplňovacích voleb do AS UHK za FIM UHK

Jsou známy výsledky doplňovacích voleb do Akademického senátu UHK, tedy i jména úspěšných kandidátů za FIM UHK.

Výsledky hlasování (v pořadí dle počtu získaných hlasů):

Úspěšný kandidát do studentské komory za FIM: Dominik Horníček.
Náhradníci do studentské komory za FIM: David Grinberg, Ing. Bc. Lucie Novotná, Sabina Applová.

Blahopřejeme.