FIM Aktuálně, Zaměstnanci, Konference a přednášky 10. 6. 2019

Lingvistka Dr. Černá na Taiwan Tech Symposiu

Vyučující z katedry Aplikované lingvistiky FIM UHK Miloslava Černá se v rámci programu Erasmus+ zúčastnila na univerzitě Taiwan Tech v Taipei jazykového sympozia “Taiwan Tech Symposium on Applied Linguistics and Language Teaching”, kde vystoupila s plenární přednáškou.

Toto symposium každoročně organizuje fakulta Graduate Institute of Digital Learning and Education. V dopolední části Sympozia zazněly dvě plenární přednášky; 'Encouraging out-of-class language learning with Augmented Reality'  přednesená Dr. Hayo Reindersem z Unitec Institute of Technology, New Zealand a přednáška s názvem 'Didactic Principles in Blended language learning/teaching process'  prezentovaná Dr. Černou z UHK.

V odpolední části Sympozia tito přednášející včetně dr. Kanya Kongsoongnoen z Thepsatri Rajabhat University v Thajsku hodnotili a komentovali 14 příspěvků studentů magisterského a doktorského programu dané university. "Příspěvky byly zajímavé a korespondovaly se současným trendem v aplikované lingvistice, např. 'Review of Advantages and Drawbacks of Digital Game-Based Language Learning' - Panicha Nitisakunwut. Jiné odrážely kulturní jedinečnost zkoumaných oblastí -  'A study of Individualism and Collectivism in American and Vietnamese Coca-Cola commercial video advertisements' - Vu Thi Hien. Ale byly tu i prezentace, které byly vskutku lingvistickým oříškem k zasvěcenému komentování, například 'The Similarities and Differences of Initial Consonant Sounds between Thai and Chinese Languages:  A Documentary Research' -  Orrathip Geerativudhipong," uvádí s úsměvem Dr. Černá.